WITAMY – WELCOME

Uczelnia Polska [UP] prowadzi kursy inżynierowe. Ponad 500 studentów już zdało od założenia 6 kwietnia 2007 r.

The Polish College [UP] offers courses in engineering. Over 500 students have passed since it was founded on 6th April 2007.

Proszę zobaczyć – Please see:

  • Wstęp – Introduction
  • Kursy
  • Courses

Prezes – Leader

Dr Marek Laskiewicz – Eur Ing, CEng, MIET, CDipAF

Kontakt – Contact: marek@pwwb.tech

Adres – Address: Unit 206, 94 Fulham Palace Road, London W6 9PL

Telefon – Telephone: 07969 408335