Kursy

UP Uczelnia Polska

Uczelnia Polska w Londynie oferuje kursy o elektryce, gazie, wody, oleju, propanu, klimatyzacy i pompach ciepła, o normalnym i zielonym sprzęcie. Te kursy prowadzą do uznanych zawodowych kwalifikacji i potem student może się zgłosić do fachowych organizacji, zwłaszcza NICEIC dla elektryków i GasSafe dla hydraulików, przeto zostać Kompetentym – zatem student może wydawać certifikaty za wykonaną pracę własną lub pod jego nadzorem. Proszę zauważyć, że to jest ogólne określenie, więc student powinien zawsze zapytać, do czego dokładnie dany kurs prowadzi i upoważnia.

Szczegóły o kursach:

Ogólne

 • Sprawność Energii więc Część L
 • Złączenie rur plastykowych

W przyszłości: projektowanie ogrzewania centralnego

Elektryczne

 • 18 edycja BS7671:2018
 • Initial Verification czyli Inspekcja i Testowanie
 • PAT
 • Part P Building Regulations
 • EV – Electrical Vehicle Charging
 • Periodic Inspection & Testing for Condition Reports czyli raport o istniejącej instalacji.

W przyszłości: solary.

Pomocne:

 • On Site Guide
 • Dzień testowania

Gaz

 • ACS – nowy lub odnowienie więc CCN1 i osobne w pakiecie
 • CENWAT – piecy gazowe i podgrzewacze wody, kuchenki – CKR, kominki – HTR, liczniki – MET1, dmuchacze – DAH, LEI – ogródkowe, suszarki – LAU oraz analizatory CPA osobno
 • Komercjalne więc CODNCO1 i osobne w pakiecie
 • ICPN1 TPCP1A CIGA1 CORT1 CDGA1 osobno
 • Kuchenki komercjalne CODC1 COMCAT1 COMCAT3 COMCAT5 CMC1
 • Przemysłowe więc TPCP1

Pomocne: Naprawiania Pieców Gazowych

W przyszłości: Wodór

Gazy Skraplane czyli na ogół propan

 • Domowy CONGLP1 PD
 • Osobne RPH, LAV

Olej

 • OFT 101

Klimatyzacja

 • FGaz kategoria 1

Woda

 • Przepisy Wodne
 • Gorąca Woda czyli Cześć G3 wliczając cylindry
 • Legionella

W przyszłości:

 • NVQ2 i NVQ3
 • Solary

Pompy Ciepła

 • Pompy cieplne ziemne i powietrzne

Proszę sprawdzić i zapytać o szczególnych kursach. Wprowadzenia po polsku są z podręcznikiem na Zoom, więc można i też brać udział w kraju, oraz kursy i egzaminy w brytyjskim gazowym centrum.

PWWB Logo